Daar is ie dan, mijn langverwachte blog over mannelijke en vrouwelijke communicatie.

Laat ik meteen beginnen met uit te leggen dat als ik het heb over mannelijke en vrouwelijke communicatie binnen een relatie, ik niet bedoel dat dit alleen geldt voor de communicatie binnen man-vrouw relaties. Ook in de communicatie in een man-man of vrouw-vrouw relatie kan de een een meer mannelijke communicatiestijl hebben en de ander een meer vrouwelijke.

Iedereen heeft zowel mannelijke als vrouwelijke kanten. De engelse uitspraak “get in touch with your feminine side” bestaat immers niet voor niets. Ik kom in mijn praktijk vaak genoeg koppels tegen waarbij de man een typisch vrouwelijke manier van communiceren heeft en de vrouw juist mannelijk. Wat wel vaak zo is is dat één van beiden communicatiestijlen bij een persoon meer op de voorgrond staat.

Om de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke communicatie te begrijpen moeten we een flink stuk terug in de tijd, terug naar de oertijd om precies te zijn. In die tijd is er volgens de evolutietheorie van Darwin al een groot verschil ontstaan tussen mannen en vrouwen. Dit had te maken met de verdeling van de taken. De mannelijke jagers specialiseerde zich in het achtervolgen van hun prooi en strategisch denken. Ze leerde zich te richten op het behalen van hun doel door zich met één enkel probleem bezig te houden en bijzaken te negeren. Vrouwen daarentegen waren meerdere taken tegelijkertijd bezig. De groep in de gaten houden, gevaren van buiten af signaleren. De specialisatie van vrouwen was dus sociale organisatie en communicatie. Daarbij waren de vrouwen de verzamelaars waar de mannen de jagers waren. De vrouwen waren te belangrijk voor het baren en zorgen voor de kinderen dus die moesten beschermd worden en gingen niet mee op jacht. Mannen waren de kostwinnaars en ontvingen waardering als ze weer een grote prooi hadden geschoten waar het hele dorp van kon eten.

Dit lijkt misschien te lang geleden om nog veel effect te hebben maar het leven als jagers en verzamelaars heeft enkele honderdduizenden jaren geduurd terwijl de langbouw slechts tienduizend jaar geleden is ontstaan. Onze blauwdruk is in die jaren niet eens zo heel veel veranderd. Door de opkomst van het feminisme is de stereo typische verdeling gelukkig wel steeds meer aan het verdwijnen en worden de vrouwelijke kwaliteiten ook steeds meer gewaardeerd in van oudsher mannelijke beroepen. Mannen komen dus meer “in touch” met hun “feminie inside” maar andersom is ook waar, vrouwen komen meer in contact met hun mannelijke kanten.

Vanuit de mannelijke manier van denken is het belangrijk gesprek een doel heeft. Sterker nog, vanuit het mannelijke perspectief wordt een gesprek niet eens opgestart als er geen doel is, er is dan geen aanleiding voor.

Hier stuiten we dus meteen op een probleem. Vanuit het vrouwelijke perspectief gebruiken we juist communicatie om onszelf of een ander beter te begrijpen en zo onze gevoelens en gedachtes te ordenen. Gegeneraliseerd gezegd zal iemand met een vrouwelijke communicatiestijl dus juist graag willen praten om het praten, terwijl dit voor iemand met een meer mannelijke communicatiestijl als zinloos voelt.

Wanneer iemand met een mannelijke communicatiestijl een gesprek start, heeft deze alle ruis al weggefilterd, en deelt hij of zij alleen wat hem of haar relevant lijkt. Om dezelfde reden zal deze persoon ook iemand met een meer vrouwelijke communicatiestijl onderbreken in het verhaal omdat hij of zij al een oplossing wilt aandragen. Degene met de meer vrouwelijke communicatiestijl is niet op zoek naar een oplossing maar naar iemand die luistert en begrijpt. Dit heeft vaak het resultaat dat de ander zich dus niet gehoord voelt en zo kunnen ruzies ontstaan.

Omgekeerd kan het ook voor problemen zorgen. Wanneer iemand een mannelijke communicatiestijl heeft, is het vaak ook erg belangrijk voor die persoon het goed te doen in de ogen van zijn of haar partner en zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Als de partner dan commentaar heeft op zijn of haar kunnen of een keer met een oplossing of suggestie komt, kan dit voelen als falen in de ogen van de partner.

Hoe los je dit op? 

Verhelder het doel van het gesprek. Zit je ergens mee maar wil je dit gewoon even kwijt bij je partner? Geef dan aan dat je geen oplossing hoeft alleen een luisterend oor. Vraag ook wat de ander van je verwacht in een gesprek. “Wil je mijn advies of wil je je verhaal gewoon even kwijt?” Door dit te verhelderen wordt het doel van het gesprek  duidelijk en krijgen beiden wat ze nodig hebben. Verder is het zo belangrijk je waardering naar elkaar uit te spreken. We zijn eerder geneigd iets voor een ander te doen als we weten dat het gewaardeerd wordt.

Het is dan ook erg belangrijk helder en concreet uit te spreken wat je van elkaar verwacht. Wil je dat je partner de was doet? Geef dan duidelijk aan wat je hier van verwacht. (Sorteer wit bij wit, donker bij donker, was op 40 graden en 1 dopje wasmiddel is genoeg.) Spreek je waardering uit als het gedaan is. Leg niet op elke slak zout als het niet helemaal gegaan is zoals jij het zelf zou hebben gedaan.

Tips:

  1. Geef geen ongevraagd advies.
  2. Luister om te begrijpen niet om te reageren.
  3. Het gaat om de kleine dingen die je voor elkaar doet.
  4. Wees concreet over wat je van elkaar verwacht.
  5. Probeer niet voor de ander te denken, in te vullen. Als dit niet lukt, vraag of je invulling klopt.

Verder hier nog een kort youtube filmpje met een review over het boek “Mannen komen van mars, vrouwen van Venus”.

Ik hoop dat het weer wat stof tot nadenken heeft gegeven. Heb je een specifieke vraag? Laat dan even een reactie achter en ik probeer ‘m zo snel mogelijk te beantwoorden.

Bronnen:

http://www.sanluistherapy.com/blog/68-male-female-communication.html

https://www.heinpragt.com/manvrouw/evolutie_mannen_vrouwen.php

https://psychcentral.com/blog/archives/2012/04/01/6-ways-men-and-women-communicate-differently/

https://youtu.be/TL6_wKRER9I